Speciaal voor de hovenier: Speelgazon ProNitro

Top Green Speelgazon ProNitro is het hoveniersmengsel bij uitstek. Een graszaadmengsel dat allround gebruikt kan worden in iedere tuin. Het mengsel zorgt extra snel voor een mooie gesloten mat welke altijd mooi van kleur is.

In Speelgazon ProNitro® zorgt het aandeel Engels raaigras voor een snelle vestiging. Het veldbeemdgras zorgt op zijn beurt voor een mooie dichte en sterke zode. Wanneer er minder betreden wordt, zullen met name de roodzwenkgrassen met een sieruitstraling meer naar voren komen.

Het graszaad in Speelgazon ProNitro® is gecoat met de meest essentiële voedingsstoffen en DLF hydroactieve watermanagement technologie, welke het kiemplantje juist nodig heeft in de startfase. Het kiemplantje groeit daardoor sneller en maakt meer wortels aan. Onkruiden krijgen dan ook vrijwel geen kans zich te vestigen.