e
Published
13 .mei.2019

Indrukwekkende prestaties dankzij tetraploïden

4turf is een nieuwe generatie tetraploïde Engels raaigras, dat beter bestand is tegen onder andere droogtestress en ziekten dan de diploïde rassen. Daardoor herstellen ze beter na een strenge winter of na een lange hete zomer, zoals die van 2018. Stilaan geeft het met 4turf verrijkte grasmengsel ProMaster Golf zijn visitekaartje af op menig golfbaan in de Benelux. Met dank aan de R&D-afdeling van DLF.

Grasgids en Stri-lijst leidraad bij graskeuze
'De R&D-afdeling van DLF is over meerdere landen verspreid, om de graszaden onder verschillende klimatologische omstandigheden te kunnen testen. Dat is de meerwaarde en tevens het sterke punt van DLF', vertelt Henri Caenen (accountmanager van DLF) aan Greenkeeper. 'ProMaster Golf bestaat uit een mengsel van Engels raaigras en roodzwenkgras. We baseerden deze keuze op de Grasgids en de STRI-lijst. Dit zijn de twee toonaangevende lijsten in de Benelux die wij als leidraad gebruiken, vanwege de vergelijkbare klimatologische omstandigheden waaronder de rassen getest zijn.' 

'Het geheim van tetraploïden schuilt in het verdubbeld aantal chromosomen (28) ten opzichte van diploïden'

Golfbaan voor gebruik Promaster Golf

Diepe wortelstructuur zorgt voor betere prestaties
4turf zorgt ervoor dat de grassen dieper wortelen. Diepere beworteling betekent: beter herstel na langdurige droogte, in een schraal voorjaar, snellere ontkieming bij lagere temperaturen en langere doorgroei in het najaar. Daarnaast zorgt ProMaster Golf voor een betere ziekteresistentie dan andere mengsels. Het mengsel levert een stevige mat op die je korter kunt maaien. Het geheim van tetraploïden schuilt in het verdubbeld aantal chromosomen (28) ten opzichte van diploïden. Daardoor herstellen de grassen zich beter en kan flexibeler worden gezaaid. De greenkeeper kan daardoor beter het zaaimoment uitkiezen. 

Golfbaan na gebruik Promaster Golf

Voordelen ProMaster Golf op een rij:

  • duurzaam
  • goede prestaties bij lage input
  • sterkere vestiging
  • verbeterde droogtetolerantie
  • hoger herstellend vermogen
  • superieure prestatie onder koude omstandigheden
  • uitstekende ziekteresistentie
  • goede betredingstolerantie
  • mooiere kleur

Tetraploïde grasrassen scoren hoog
Greenmix is een toeleverancier voor sportvelden en golfbanen op het gebied van meststoffen, graszaden en aanverwante producten en als zodanig één van de dealers van de producten van DLF. Greenmix adviseert bij de aanschaf en samenstelling van grasmengsels, o.a. ook ProMaster Golf. Accountmanager Rob Hoekstra vertelt Greenkeeper dat het bedrijf met ProMaster Golf gezien het schrale najaar en de kurkdroge zomer tot nu toe uitstekende resultaten heeft geboekt. 'De golfbanen die ingezaaid zijn met tetraploïde grassoorten, scoren hoog qua herstel. De diepe wortelstructuur veroorzaakt een stabielere waterhuishouding en reduceert daardoor de noodzaak tot besproeiing. Daarnaast nemen de grassen meer voeding op en heeft het gras minder bemesting nodig.' 

De diepe wortelstructuur veroorzaakt een stabielere waterhuishouding en reduceert de noodzaak tot besproeiing.

Bemesting
'Wij gebruiken een gecoate meststof die langer doorwerkt. Het herstellend vermogen is indrukwekkend, mede dankzij de milde winters die we hebben gehad. De trend op golfbanen is om meer vloeibaar te bemesten. Dit geldt zeker voor greens en tees; voor fairways zetten we nog steeds veelal granulaire bemesting in. Twee keer per jaar bemesten is meestal het maximum, alhoewel dat afhankelijk is van de ondergrond. In België ligt dat gebruik hoger, want daar willen ze meestal groenere golfbanen dan in Nederland. Gemiddeld gebruiken we met het mengsel ProMaster Golf zo'n 50 kg stikstof per jaar', aldus Rob Hoekstra. 

'Met meerdere grassoorten wil ik monocultuur voorkomen' 

Monocultuur voorkomen
Golfbaan De Woeste Kop in Axel wordt onderhouden door de Greenkeeper of the Year 2018, Arjen Westeneng. De desastreuze zomer van 2018 met het daaropvolgende droge najaar veroorzaakte veel grasverlies bij de Zeeuwse golfclub, wat leidde tot de inzaai van het mengsel ProMaster Golf. 'Wij zijn niet overgegaan op ProMaster Golf, maar hebben het wel toegevoegd aan ons grasbestand. Met meerdere grassoorten wil ik monocultuur voorkomen', legt Arjen uit. 


'Minder of meer bemesten is voor ons niet zo belangrijk, de hoofdzaak is dat de mat dichtgroeit' 


Ondergrond van zand
'Ooit is het kanaal tussen Terneuzen en Gent verdiept. Op die berg vrijgekomen kanaalzand werd golfbaan De Woeste Kop aangelegd. Onze baan ligt daardoor zeven meter boven zeeniveau op een ondergrond van zand. Daardoor valt het niet mee hier een gezonde golfbaan te houden. Minder of meer bemesten is voor ons niet zo belangrijk, de hoofdzaak is dat de mat dichtgroeit. Rob Hoekstra heeft ons aanbevolen een mengsel met een verhoogd concentraat (50%) 4turf te nemen. We zijn op dat aanbod ingegaan en tot nu toe pakt dat prima uit.' 
 

Conclusie
We vragen Arjen Westeneng naar zijn conclusie. 'Terwijl de winterkleuren nog niet zijn verdwenen, besproeien we de baan momenteel (in april) volop. We zijn hier in Zeeuws-Vlaanderen genoodzaakt dat te doen met licht brak water, maar het blijkt dat het mengsel daar goed tegen kan. De hergroei is indrukwekkend! Ik kan ProMaster Golf echt aanbevelen, maar ik ben wel benieuwd hoe het zich houdt na een volgende hete zomer.' 

Bron: Greenkeeper.nl