e
Published
21 .jan.2020

Extra zekerheid voor de hovenier

Top Green levert topgras waarmee de hovenier overal thuis kan komen

DLF, veredelaar en marktleider in de productie van onder meer graszaden en klaver, is al jaren merkrechthouder van Top Green, graszaden van topkwaliteit. Innovaties van de laatste jaren zijn 4turf, 4salt, ProNitro en MicroClover. ‘We maken het voor de hovenier steeds eenvoudiger om in korte tijd een mooie grasmat achter te laten’, vertelt Hendrik Nagelhoud, salesmanager Benelux voor sport en recreatie.

Top Green bestaat sinds de jaren negentig in diverse landen en ontwikkelde sindsdien
diverse mengselreeksen in het topsegment. De sterke grasmengsels zijn geschikt voor tuinen en bermen. Maar ook voor cultuurtechnische bedrijven, tuinaannemers en wie ook maar recreatief of sportief gras nodig heeft. Hendrik: ‘Bij gras en bodem komt veel kennis kijken. Je moet er op de juiste manier mee omgaan om het beste resultaat te krijgen.

Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat Top Green in Nederland als merk is weggezet bij zeven dealers die dicht bij de klant staan. Zij verkopen naast het zaad ook aanverwante producten zoals gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en kunnen hoveniers en andere vakmensen goed adviseren.’


Droogte en zout

Veranderende klimaatomstandigheden zorgen voor een veranderende markt. De afgelopen jaren had Nederland te maken met droogte en ook is in bepaalde gebieden het zoutgehalte van het water veranderd als gevolg van die droogte. Met vier nog relatief nieuwe producten speelt Top Green in op de veranderende omstandigheden. ‘Want de vraag blijft dezelfde: een groene, sterke grasmat in een zo kort mogelijke tijd’, vult Hendrik aan. ‘Dus zijn we een aantal decennia geleden begonnen met het bewerken van tetraploïd Engels raaigras, om dit geschikt te maken voor recreatie- en sportvelden. Deze soort werd toen niet gebruikt in de recreatieve markt. Inmiddels is dit gras, dat we 4turf noemen, bijzonder geschikt voor sportvelden en andere recreatieterreinen. 4turf heeft een diepere beworteling en een voller wortelstelsel, wat ook past in een veranderend klimaat. En wat onder de grond goed is, is boven de grond ook goed. 4turf-grassoorten kiemen sneller, ook bij een lagere bodemtemperatuur, en hebben het hele jaar een mooie groene kleur. Voor de hovenier hebben we mooie graszaadmengsels die deels bestaan uit 4turf.’


Snellere opstart dankzij stikstofcoating

Onder de naam ProNitro levert DLF graszaden met een stikstofcoating. Hendrik: ‘Graszaad heeft bemesting nodig om te groeien. Daarvoor wordt stikstof uit de grond gehaald, maar dat kost de kiemplant meer kracht dan wanneer je het meegeeft. Dankzij de coating van stikstof groeit het jonge grasplantje sneller en is de begingroei veel beter. Vanaf 1 januari 2020 wordt aan deze ProNitro-coating nog een wetting agent toegevoegd. Die zorgt ervoor dat het water rondom de zaden zich beter verspreidt en gelijkmatiger en sneller opgenomen wordt, waardoor het graszaad sneller kiemt. Voor de hovenier biedt dit een soort garantie. Gazonaanleg gaat nu veel beter en het gaat snel. De wetting agent heeft ook een positief effect op de worteling. Minstens 34 procent méér planten kiemen, waardoor de grasmat veel dichter is. En hoe dichter de mat, hoe minder kans er is op onkruid.’


Zout water

Is de kwaliteit van het water onzeker, kies dan voor een 4salt-mengsel van Top Green. In bepaalde regio’s in Nederland, zoals het noorden en westen en langs de grote rivieren, wordt sproeiwater steeds brakker. Gras houdt daar niet van. Dat is ook te zien aan bermen wanneer er in winterse omstandigheden zout gestrooid is. 4salt-grassen zijn zo ontwikkeld dat ze beter bestand zijn tegen zout water.


Biodiversiteit dankzij heel kleine klaver

Een vierde product van Top Green wordt gevormd door de MicroClover. Hendrik Nagelhoud: ‘MicroClover is heel kleine klaver, die al heel lang bestaat. Omdat Top Green zich richt op biodiversiteit en duurzaamheid, is het goed om deze nog eens onder de aandacht te brengen. In combinatie met gras bindt de klaver stikstof uit de lucht. Dat betekent dat er geen toevoeging van meststoffen nodig is. Het is een zelfregulerend systeem, want de klaver blijft heel kort bij maaien. Het is uitermate geschikt voor recreatieachtige grasvelden waar wordt gestreefd naar biodiversiteit. De bloemenmengsels van Top Green die speciaal voor de hovenier zijn ontwikkeld, passen daar ook goed bij. Gemeenten vragen steeds vaker om bloemen in bermen en plantsoenen en bijvoorbeeld op verkeersheuvels.’


Oplossing voor hoveniers

Hendrik: ‘We merken dat onze duurzame producten ook oplossingen bieden voor hoveniers. Dankzij de vernieuwde grassoorten kun je zuiniger omgaan met water. Hoveniers spelen hier al op in, maar kunnen nog meer bereiken door te kijken naar onder andere de juiste graszaden. De gekiemde zaden van Top Green hebben waterbergend vermogen en maken gebruik van de voedingsstoffen in de bodem. Uiteindelijk zullen veel mensen het waterbergend vermogen van hun tuin moeten verbeteren. Als je alleen maar een terras aanlegt in je tuin, zadel je de buren op met een waterprobleem. Hoveniers kunnen hiervoor een oplossing bieden, met de graszaden van Top Green.’